ИНВЕСТГРУП 2000 ООД

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧУЖДО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Е-мейл Печат ПДФ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧУЖДО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Това са общите условия на ИНВЕСТГРУП 2000 ООД с които се регламентира опазването на чуждо оборудване
ситуирано в офис или обект на компанията.

Тези общи условия уреждат взаимоотношенията на ИНВЕСТГРУП 2000 ООД с доставчици на стоки и/или услуги,
чиито крайни устройства се нуждаят от пространство, електрическо захранване и седмично обгрижване, като
почистване, преместване, опазване от повреди, токови удари и/или природни бедствия.
Всеки доставчик на услуги, чиято дейност изисква ситуирането на крайни устройства в офис или обект на
ИНВЕСТГРУП 2000 ООД е длъжен да познава тези ОБЩИ УСЛОВИЯ поради спецификата им.

Предвид наемните цени на търговски площи, цената на квадратен метър, цената на 1kW електроенергия,
цената на труда по почистване и поддръжка на обекта ИНВЕСТГРУП 2000 ООД налага персонална такса поддръжка
за всички чужди крайни устройства - били те на доставчици на услуги за ИНВЕСТГРУП 2000 ООД или на фирми
ползващи обект на ИНВЕСТГРУП 2000 ООД за транзитиране на услуги.

Цената за "обгрижване" на крайните устройства е индивидуална и се обуславя от ситуирането на устройството в
обект на ИНВЕСТГРУП 2000 ООД, в сложността му на "обгрижване", необходимостта му от постоянно ел. захранване,
постоянен достъп до него и заеманта площ. Всяка компания, чиито услуги НЕ включват директно потребление
предлагайки услугите си на ИНВЕСТГРУП 2000 ООД трябва да се съобрази с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.
НЕПОЗНАВАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ НЕ ОСВОБОЖДАВА ДОСТАВЧИКЪТ ОТ ЗАПЛАЩАНЕТО НА СТОЙНОСТТА НА ОБГРИЖВАНЕ!